Terug

Hoe zijn de zinnen en het symbool getest?

De zinnen en visuele elementen zijn door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau getest in een kwalitatief onderzoek. In dit onderzoek waren drie doelgroepen vertegenwoordigd die uitgebreid geïnterviewd zijn:

  • Algemeen publiek
    consumenten die momenteel niet beleggen, maar dat in de toekomst mogelijk wel gaan doen.
  • Potentiële particuliere beleggers
    consumenten met een hoog belegbaar vermogen en affiniteit met beleggen.
  • Particuliere beleggers
    consumenten die beleggen in producten zoals teakhout, scheepvaart-cv’s, vastgoed-cv’s, etc. (ongeacht het vermogen).

In het consumentenonderzoek is getest welke vrijstellingsvermelding het beste scoorde op de uitgangspunten van de AFM. Allereerst is het doel van de vrijstellingsvermelding het beschermen van de (potentiële) belegger. De boodschap die uit moet gaan van de vrijstellingsvermelding is dat de (potentiële) belegger rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer er wel vooraf toezicht van de AFM is. Tot slot is getoetst welke vrijstellingsvermelding de juiste toon had. De juiste toon is een waarschuwende toon zonder de suggestie te wekken dat het om een onbetrouwbare partij gaat.Naar alle veelgestelde vragen