Terug

Vrijstellingsvermelding - Totstandkoming

Veelgestelde vragen voor Vrijstellingsvermelding - Totstandkoming

Hoe zijn de zinnen en het symbool tot stand gekomen?

De zinnen zijn ontwikkeld door de AFM. Hiervoor heeft de AFM rekening gehouden met:

 • het doel van de vrijstellingsvermelding: het beschermen van de (potentiële) belegger
 • de doelgroep: alle partijen aan wie de vrijgestelde activiteit gericht is. Een belangrijke subgroep zijn de consumenten die zich niet bewust zijn van het ontbreken van toezicht en consumenten die weinig kennis hebben van financiële producten.
 • de boodschap: op deze activiteit is door het ontbreken van toezicht een nog grotere eigen
  verantwoordelijkheid/alertheid voor de consument
 • de toon: waarschuwend zonder de suggestie te wekken dat het om een onbetrouwbare partij gaat

Het symbool is ontwikkeld door de AFM in samenwerking met een externe grafisch ontwerper en illustrator. Het symbool dient ter ondersteuning van de geschreven teksten en herkenbaarheid van de vrijstellingsvermelding.

Stuur deze vraag door

Waarom is gekozen voor deze combinatie van zin en symbool?

De AFM heeft de keuze voor de zinnen en het visueel element gebaseerd op:

 • de uitgangspunten van de AFM (doel en boodschap)
 • de consumententest
 • de reacties uit de consultatie
Stuur deze vraag door

Hoe zijn de zinnen en het symbool getest?

De zinnen en visuele elementen zijn door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau getest in een kwalitatief onderzoek. In dit onderzoek waren drie doelgroepen vertegenwoordigd die uitgebreid geïnterviewd zijn:

 • Algemeen publiek
  consumenten die momenteel niet beleggen, maar dat in de toekomst mogelijk wel gaan doen.
 • Potentiële particuliere beleggers
  consumenten met een hoog belegbaar vermogen en affiniteit met beleggen.
 • Particuliere beleggers
  consumenten die beleggen in producten zoals teakhout, scheepvaart-cv’s, vastgoed-cv’s, etc. (ongeacht het vermogen).

In het consumentenonderzoek is getest welke vrijstellingsvermelding het beste scoorde op de uitgangspunten van de AFM. Allereerst is het doel van de vrijstellingsvermelding het beschermen van de (potentiële) belegger. De boodschap die uit moet gaan van de vrijstellingsvermelding is dat de (potentiële) belegger rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer er wel vooraf toezicht van de AFM is. Tot slot is getoetst welke vrijstellingsvermelding de juiste toon had. De juiste toon is een waarschuwende toon zonder de suggestie te wekken dat het om een onbetrouwbare partij gaat.

Stuur deze vraag door