Terug

Hoe moet het jaarlijks document algemeen verkrijgbaar worden gesteld?

Het jaarlijks document moet als zelfstandig document algemeen verkrijgbaar worden gesteld. Het is dus niet voldoende als in de financiële verslaggeving een extra document of verwijzing wordt opgenomen.

Het jaarlijks document moet algemeen verkrijgbaar worden gesteld zoals bepaald in Artikel 27 eerste lid van de Prospectusverordening (EG 809/2004). Kort gezegd heeft de uitgevende instelling in Nederland de keuze uit 4 manieren van algemeen verkrijgbaar stellen.

Artikel 27 van de Prospectusverordening vereist ook dat het jaarlijks document wordt gedeponeerd en uiterlijk 20 werkdagen na de publicatie van de jaarrekening algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.Naar alle veelgestelde vragen