Terug

Hoe moet u informatie over wijzigingen in de rechten van houders van effecten en informatie over een aanbieding van een obligatie aan het publiek aan de AFM sturen?

U moet informatie over wijzigingen in de rechten van de door de uitgevende instelling uitgegeven aandelen van een bepaalde klasse (zie artikel 5:25h, eerste lid, Wft) en wijzigingen in de rechten van houders van andere toegelaten effecten dan aandelen (zie artikel 5:25h, tweede lid, Wft) sturen aan melden.en.registreren@afm.nl

Ook informatie over een aanbieding van obligaties aan het publiek (artikel 5:25h, derde lid, Wft) moet worden gestuurd aan melden.en.registreren@afm.nl. Nota bene: Voor het deponeren van deze gereglementeerde informatie kunt u geen gebruik maken van service.prospectus@afm.nl

Naar artikel 5:25h, Wft

De verplichting om de gereglementeerde informatie te deponeren is gebaseerd op artikel 5:25m, zesde lid Wft, in samenhang met de verplichting om deze informatie algemeen verkrijgbaar te stellen (zie de artikelen 5:25c tot en met 5:25f, 5:25h of 5:25i Wft). Deze informatie moet volledig bij de AFM gedeponeerd worden. Het is dus niet voldoende om het persbericht toe te sturen, ook al vermeldt u daarin dat de informatie elders beschikbaar is.

Naar artikel 5:25, WftNaar alle veelgestelde vragen