Terug

Moet een uitgevende instelling bij elke (vervolg) aanbieding van obligaties aan het publiek een persbericht uitbrengen?

Ja, bij iedere afzonderlijke aanbieding aan het publiek van obligaties die valt onder de reikwijdte van hoofdstuk 5.1.a Wft (zie o.a. artikel 5:25a en 5:25b Wft) moet de uitgevende instelling voldoen aan de informatieplicht van artikel 5:25h, derde lid, jo. 5:25m Wft.Naar alle veelgestelde vragen