Terug

Kan de uitgevende instelling bij een algemeen verkrijgbaarstelling op grond van artikel 5:25h eerste en tweede lid Wft volstaan met de mededeling dat de rechten zijn gewijzigd?

Als er wijzigingen in de rechten van houders van effecten (kunnen) optreden, dan kan de uitgevende instelling in een 5:25h-publicatie niet volstaan met de mededeling: "De rechten in aandelen x zijn gewijzigd." Uit de publicatie van die informatie zal duidelijk moeten worden welke rechten er zijn gewijzigd, dan wel zouden kunnen worden gewijzigd. Dit volgt uit de tekst van artikel 5:25h Wft, waarin wordt gesteld dat informatie algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld "omtrent wijzigingen in de rechten".Naar alle veelgestelde vragen