Terug

Voor welke vergoedingen is het provisieverbod niet van toepassing?

Het provisieverbod is niet van toepassing op:

  • Provisies die rechtstreeks door de belegger worden verstrekt.
  • Provisies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of de dienstverlening mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan bewaarloon, afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten.
  • Provisies met betrekking tot beleggingsdienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. 
  • Provisies met betrekking tot bestaande financiële instrumenten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (bijvoorbeeld gestructureerde producten).
  • Provisies die door de beleggingsonderneming worden betaald aan een verbonden agent. 
  • Bepaalde aanbrengvergoedingen.
  • Kleine relatiegeschenken.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2014: 168a BGfo e.v.Naar alle veelgestelde vragen