Terug

Waarom zijn professionele partijen uitgezonderd van het provisieverbod?

Professionele partijen worden geacht te beschikken over voldoende kennis en inzicht om beleggingsdienstverlening te doorgronden. Bovendien hebben ze voldoende tegenwicht om zelf een voor hen gunstig beloningsysteem in te richten. Een andere reden voor deze uitzondering is het internationale speelveld waarin professionele partijen zich bevinden. Doordat alleen in Nederland het provisieverbod van kracht is, zou het verbod de concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsondernemingen te veel kunnen schaden.Naar alle veelgestelde vragen