Terug

Wat vindt de AFM van het aanmerken van belegger als professionele tegenpartij?

Bij het beoordelen of een beleggingsonderneming de bepalingen voor het provisieverbod naleeft, betrekt de AFM de feitelijke werkelijkheid en kijkt zij door constructies heen die opgetuigd zijn om het provisieverbod te omzeilen. Zo ook in het geval een beleggingsonderneming (structureel) beleggers classificeert als professionele beleggers.Naar alle veelgestelde vragen