Terug

Hoe kan een belegger als professionele tegenpartij worden aangemerkt?

Een beleggingsonderneming kan een belegger onder voorwaarden aanmerken als professionele tegenpartij. De volgende voorwaarden zijn van kracht: 

  • De belegger doet een verzoek om als professionele belegger te worden aangemerkt.
  • De beleggingsonderneming voldoet aan dit verzoek als de belegger over voldoende kennis en ervaring beschikt. 
  • Voldoende kennis en ervaring wordt geacht aanwezig te zijn als – kort gezegd – aan twee van de drie criteria wordt voldaan:
    o Afgelopen jaar heeft de belegger per kwartaal gemiddeld tien transacties van significante omvang gedaan.
    o De portefeuille van de belegger is groter dan € 500.000.
    o De belegger heeft minimaal een jaar gewerkt in de financiële sector waarbij kennis van de beoogde dienst, activiteit of product vereist is of was.

Deze mogelijkheid is gefaciliteerd in art. 4:18c Wft.Naar alle veelgestelde vragen