Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Retourprovisies

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Retourprovisies

Wat zijn retourprovisies?

Retourprovisies worden door brokers aan beleggingsondernemingen betaald wanneer de beleggingsonderneming de broker de opdracht geeft om, namens de belegger, orders uit te voeren. Dit is nu bij wet verboden.

retourprovisie-02

Stuur deze vraag door

Waarom zijn retourprovisies verboden?

De beleggingsonderneming kon door retourprovisie geprikkeld worden om meer of andere orders te laten uitvoeren dan in het belang is van de belegger. Ook kunnen prikkels bestaan om orders uit te laten voeren bij partijen die hogere transactiekosten in rekening brengen dan noodzakelijk.

Stuur deze vraag door

Van welke retourprovisie modellen is de AFM geen voorstander?

De AFM onderscheidt vier verschillende retourprovisie-modellen. De AFM is geen voorstander van de modellen waarin de vermogensbeheerder of adviseur van de broker een indirecte vergoeding ontvangt.

Stuur deze vraag door

Welke retourprovisie modellen heeft de AFM goedgekeurd?

De AFM onderscheidt vier verschillende retourprovisie-modellen. De AFM heeft de modellen goedgekeurd waarin geen indirecte geldstroom van de broker naar de vermogensbeheerder of adviseur stroomt.

Stuur deze vraag door

Onder welke voorwaarden mag de vermogensbeheer- of adviesfee een transactiegerelateerde component bevatten?

  1. De vergoeding is op uitdrukkelijke wens van de klant.
  2. De vergoeding wordt met de klant afgesproken.
  3. De vergoeding moet direct door de klant worden betaald. De vermogensbeheerder of adviseur is zelf verantwoordelijk voor het factureren en innen van de vergoeding.
Stuur deze vraag door

Onder welke voorwaarden kan de broker een rol spelen bij de facturering van de vermogensbeheer- of adviesfee?

  1. De vermogensbeheerder of adviseur blijft zelf verantwoordelijk voor de facturering.
  2. De facturering gebeurt op het briefpapier van de vermogensbeheerder of adviseur.
  3. De klant betaalt de vergoeding op rekening van de vermogensbeheerder of adviseur.
Stuur deze vraag door