Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Kortingsacties

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Kortingsacties

Wat verstaat de AFM onder kortingsacties (ook bekend als 'free trade' acties)?

Kortingsacties zijn acties waarbij de belegger tijdelijk transactiekosten vergoed krijgt als hij via een beleggingsonderneming bepaalde financiële producten aankoopt. Bij deze acties verstrekt de uitgevende instelling een korting op de transactiekosten die de belegger verschuldigd is aan de beleggingsonderneming voor de diensten die de beleggingsonderneming verricht. Deze acties zijn vooral gebruikelijk bij gestructureerde producten, zoals turbo`s en sprinters.

Stuur deze vraag door

Zijn kortingsacties toegestaan onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen?

Een uitgevende onderneming mag geen vergoedingen of kortingen aanbieden via de beleggingsonderneming. Als een uitgevende onderneming de afspraak maakt met een beleggingsonderneming om (een deel van) de transactiekosten die de klant verschuldigd is aan de beleggingsonderneming te vergoeden, kan dit gekwalificeerd worden als een op geld waardeerbare vergoeding. Hier kan een ongewenste prikkel van uit gaan. De beleggingsonderneming is er dan bijvoorbeeld van verzekerd dat de belegger de transactiekosten kan voldoen omdat die vergoed worden door de uitgevende instelling. Kortingsacties waarbij de beleggingsondernemingen direct betrokken zijn, zijn onder het provisieverbod dus niet toegestaan.

Stuur deze vraag door

Zijn kortingsacties altijd verboden?

Als de beleggingsonderneming niet direct bij de kortingsacties betrokken is, maar de uitgevende onderneming een geheel zelfstandige kortingsactie aanbiedt aan beleggers, is er in beginsel geen sprake van een provisie verstrekt of ontvangen door een beleggingsonderneming. Er is in dat geval dan ook op voorhand geen sprake van ongewenste sturing in de dienstverlening van de beleggingsonderneming. De uitgevende instelling verstrekt dan vanuit haar eigen middelen een korting/vergoeding op haar eigen diensten/producten aan de belegger. Het verbod is niet van toepassing op vergoedingen betaald of ontvangen door uitgevende ondernemingen aan niet-professionele beleggers.

De AFM vindt het wel onwenselijk als een uitgevende instelling een dergelijke kortingsactie langdurig voert via slechts één beleggingsonderneming en de actie niet ook via andere beleggingsondernemingen aanbiedt. Hierdoor kan mogelijk een situatie ontstaan waarin wel sturing plaatsvindt naar die ene specifieke beleggingsonderneming. De afspraak tussen deze onderneming en de beleggingsonderneming kan op zich zelf dan gaan kwalificeren als een op geld waardeerbare vergoeding en daarmee als een provisie die de beleggingsonderneming ontvangt. Om dit soort vormen van ongewenste sturing te voorkomen vindt de AFM het van belang dat een kortingsactie tijdelijk van aard is en breed wordt uitgezet onder alle distribiteurs met wie de uitgevende onderneming samenwerkt.

Stuur deze vraag door