Terug

Wat zijn de gevolgen voor financiële dienstverleners onder het Nationaal Regime?

Het provisieverbod voor financiële dienstverleners is van toepassing op financiële dienstverleners die beleggingsdiensten verlenen onder het Nationaal Regime. Voor overeenkomsten voor beleggingsdiensten die zijn aangegaan voor 1 januari 2013 geldt een eerbiedigende werking onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners. 

Beleggingsondernemingen mogen provisie betalen over 2013, maar niet over 2014. Dit is geregeld door het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Daarom kunnen financiële dienstverleners onder het Nationaal Regime, ook als de overeenkomst voor de beleggingsdienstverlening al vóór 1 januari 2013 is aangegaan, geen provisie meer ontvangen van beleggingsondernemingen.

Financiële dienstverleners kunnen wel provisie ontvangen van verzekeraars en beleggingsinstellingen voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2013. Als de verzekeraar of beleggingsinstelling ook actief is als beleggingsonderneming, mag de provisie niet betaald worden voor de activiteiten van de beleggingsonderneming.Naar alle veelgestelde vragen