Terug

Wat is aan het provisieverbod voor beleggingsondernemingen voorafgegaan?

De AFM is al langer in gesprek met de markt over provisies. Transparantie en juiste incentivering zijn kernwaarden binnen het thema Vermogensopbouw van de AFM. De gesprekken hebben geresulteerd in een convenant van de AFM en 6 marktpartijen dat op 14 februari 2013 is gepubliceerd. De minister van Financiën heeft op datzelfde moment aangekondigd dat er een wettelijk provisieverbod voor beleggingsondernemingen zou komen. De partijen die het convenant hebben ondertekend zijn ook onderworpen aan het wettelijk verbod.Naar alle veelgestelde vragen