Terug

Waarom is er een overgangsregeling?

Voor dienstverlening met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling wordt de beleggingsondernemingen de tijd gegund om ook voor bestaande posities van beleggers de transitie te maken naar dienstverlening zonder distributievergoeding.

Gezien de hoeveelheid fondsen en beleggers is dit een tijdrovend proces. Doordat distributievergoedingen moeten worden doorbetaald aan de belegger wordt gewaarborgd dat er geen verkeerde prikkels van de distributievergoedingen uitgaan.Naar alle veelgestelde vragen