Terug

Wat houdt de overgangsregeling in?

Een overgangsregeling heft een wettelijke regeling voor een bepaalde overgangsperiode op. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van het provisieverbod gaat de overgangsregeling in.

De overgangsregeling geldt voor bepaalde distributievergoedingen. Ze is van toepassing op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Hiervoor blijft het ontvangen of verschaffen van distributievergoedingen van of aan derden toegestaan tot 1 januari 2015 onder samengevat de volgende voorwaarden:

  • De distributievergoeding wordt in het geheel doorbetaald aan de belegger; én
  • aan de belegger wordt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling gedaan over de distributievergoedingen; én
  • de distributievergoeding komt de dienstverlening ten goede en de beleggingsonderneming zet zich in voor het belang van de belegger.

De overgangsregeling geldt dus niet voor retourprovisies en aanbrengvergoedingen.Naar alle veelgestelde vragen