Terug

Wat valt er onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen?

Het provisieverbod geldt voor beleggingsdienstverlening aan particuliere beleggers. In principe vallen alle provisies die een beleggingsonderneming verstrekt of ontvangt hieronder. Dit zijn dus distributievergoedingen, aanbrengvergoedingen en retourprovisies. Plaatsingsvergoedingen ten behoeve van de primaire markt vallen niet onder het provisieverbod.

Meer veelgestelde vragenNaar alle veelgestelde vragen