Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Algemeen

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Algemeen

Wat valt er onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen?

Het provisieverbod geldt voor beleggingsdienstverlening aan particuliere beleggers. In principe vallen alle provisies die een beleggingsonderneming verstrekt of ontvangt hieronder. Dit zijn dus distributievergoedingen, aanbrengvergoedingen en retourprovisies. Plaatsingsvergoedingen ten behoeve van de primaire markt vallen niet onder het provisieverbod.

Meer veelgestelde vragen

Stuur deze vraag door

Wat verstaat het verbod onder beleggingsondernemingen?

Beleggingsondernemingen zijn ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden. Denk aan zelfstandige vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, private banks, en handelshuizen.

Stuur deze vraag door

Voor wie geldt het provisieverbod?

Het provisieverbod richt zich vooral op Nederlandse beleggingsondernemingen. In de praktijk betekent dit dat zij in het algemeen retourprovisies, distributievergoedingen en aanbrengvergoedingen niet meer ontvangen noch betalen. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemingen met een bijkantoor in Nederland die beleggingsdiensten verlenen.

Stuur deze vraag door

Wanneer gaat het provisieverbod in?

Retourprovisies en aanbrengvergoedingen kennen een verbod vanaf 1 januari 2014. De belangrijkste distributievergoedingen zijn per 1 januari 2015 verboden en kennen voor 2014 een overgangsregeling. 

Stuur deze vraag door