Terug

Aan welke voorwaarden moet de kostenverklaring voldoen?

De kostenverklaring, die de bank of verzekeraar aan klanten moet geven als ze rechtstreeks complexe producten bij hen afsluit, speelt een belangrijke rol in het beslissingsproces van de consument en om een gelijk speelveld tussen de verschillende verkoopkanalen te bevorderen. Hiermee wordt aan de consument duidelijk gemaakt dat het advies bij een direct kanaal niet gratis is.

De AFM hanteert het volgende toetsingskader voor de kwalitatieve kostenverklaring:    

  1. Het moet begrijpelijk zijn voor de consument.
  2. Doel en strekking van deze verklaring moet voldoende duidelijk naar voren komen.
  3. Het moet zoveel mogelijk specifiek worden gemaakt voor bepaald product.
  4. Het moet zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijke aard van de kosten.

De kostenverklaring mag niet ergens in juridische bewoordingen worden verstopt en ook niet alleen voor ‘insiders’ begrijpelijk zijn. Tevens moet er aandacht zijn voor het taalniveau. Wat betreft de punten 3 en 4 moet bij de consument duidelijk zijn dat de kosten voor distributie, verkoop en advisering bij een verzekeringsproduct en een bancair product op een verschillende wijze worden meegenomen. Het gaat hier om het concreet noemen van een productcategorie of productnaam en dat kosten verwerkt zijn in de rente marge of prijs, meer niet.

Kostenverklaring is verplichte precontractuele informatie
De kostenverklaring moet gezien worden als verplichte precontractuele informatie. Deze informatie moet aan de consument worden verstrekt op een moment dat er nog geen sprake is van een definitieve wilsovereenstemming en op een logische plaats worden geplaatst (bijvoorbeeld in een brochure of elders waar melding gemaakt wordt van kosten, de prijs of het rentepercentage of digitaal in de vorm van een pop-up).
Het is aan de aanbieder om aan de AFM aan te tonen dat de kostenverklaring actief is verstrekt. De kostenverklaring is verder vormvrij.

Wettelijk kader
Art. 58, lid 3, BgfoNaar alle veelgestelde vragen