Terug

Is een tweezijdige beloning, dus een combinatie van fee en provisie, toegestaan?

Ja, een combinatie van fee en provisie is mogelijk. De aanbieder betaalt dan provisie aan de tussenpersoon en tegelijkertijd vraagt de tussenpersoon een fee voor (een deel van) zijn werkzaamheden van de klant. Wel moet de provisie die de aanbieder betaalt voldoen aan de passende provisie regel.

Om te beoordelen of de (hoogte van de) provisie niet strijdig is met de belangen van de klant, zal de fee die de bemiddelaar vraagt in ogenschouw genomen moeten worden. Als er namelijk sprake is van een dubbele beloning dan is dit duidelijk niet in het belang van de klant. De aanbieder en bemiddelaar zullen hierover afspraken met elkaar moeten maken en elkaar moeten informeren.

Let op!
Met betrekking tot consumptief krediet is het niet toegestaan een beloning te ontvangen van de consument.Naar alle veelgestelde vragen