Terug

Terugboekprovisie in rekening brengen bij de klant, mag dat?

Naar aanleiding van vragen uit de markt wil de AFM haar antwoord toelichten op de vraag van de maand over terugboekprovisie. Deze vraag is opgenomen in de nieuwsbrief voor financieel dienstverleners van 31 oktober 2011. Ook de consumentennieuwsbrief van oktober 2011 gaat in op het onderwerp terugboekprovisie.

In de nieuwsbrief voor financieel dienstverleners van oktober 2011 stelt de AFM zich op het punt dat het ‘terugboekrisico niet achteraf in rekening dient te worden gebracht bij de klant. Door dit wel te doen, betaalt de klant waarschijnlijk te veel. Een dergelijke handelwijze is in strijd met het doel en de strekking van de terugboekregeling en past niet in het huidige beeld van het centraal stellen van het klantbelang.’

De doelstelling van de AFM is om te voorkomen dat de klant dubbel betaalt, of betaalt voor dienstverlening die hij nog niet heeft ontvangen. Door de samenloop van de balansregel en de terugboekverplichting is lastig vast te stellen welk deel van de uitbetaalde provisie bedoeld is voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden rondom het afsluiten van de overeenkomst en welk deel voor werkzaamheden na het sluiten van de overeenkomst.Naar alle veelgestelde vragen