Terug

Vallen pensioenverzekeringen onder de provisieregels?

Ja, verzekeraars en tussenpersonen die pensioenverzekeringen aanbieden c.q. hierin bemiddelen of adviseren vallen onder de reikwijdte van artikel 149a BGfo (passende provisieregel).  Dit houdt in dat men alleen provisie mag betalen of ontvangen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de provisie moet de kwaliteit van de dienst ten goede komen;
  • de provisie mag geen afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt;
  • de bemiddelaar doet de cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling van het bestaan, de aard en het bedrag van de provisie en als het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van de berekening van de provisie.

Voor meer informatie over de passende provisieregel wordt u verwezen naar de Leidraad passende provisies financieel dienstverleners. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.

De regels van art. 58, 150 en 151 BGfo zijn niet van toepassing op pensioenverzekeringen, omdat deze regels alleen zien op consumenten.

Wettelijk kader
artikel 149a BGfoNaar alle veelgestelde vragen