Terug

Is er een maximum aan de provisie die mag worden uitbetaald?

De AFM doet in principe geen uitspraken over de maxima van provisies zolang deze maar passend is. Hoe moet worden bepaald of provisie passend volgt uit art. 149a BGfo. Voor een uitleg hierover wordt verwezen naar de vraag 'Hoe moet ik de passende provisieregel uitleggen?'

Wettelijk kader
Art. 149a BgfoNaar alle veelgestelde vragen