Terug

Is het provisieverbod van toepassing op een buitenlandse bank of verzekeraar?

Ja. Het provisieverbod is ook van toepassing op buitenlandse aanbieders die producten in Nederland aan klanten aanbieden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een bank of verzekeraar uit Frankrijk of Italië diensten verleent aan één of meerdere klanten in Nederland.

Dit geldt ook als de producten via een (buitenlandse) adviseur/bemiddelaar worden verkocht aan klanten in Nederland. De regels van het provisieverbod zijn dan van toepassing op de buitenlandse aanbieder en de adviseur/bemiddelaar. Hierbij maakt het niet uit dat de buitenlandse aanbieder in zijn eigen land niet aan het provisieverbod hoeft te voldoen.Naar alle veelgestelde vragen