Terug

Wanneer wordt een wijziging van een bestaande overeenkomst beschouwd als nieuwe overeenkomst, en vervallen provisieaanspraken?

Wijzigingen in een bestaande overeenkomst die in de beheerfase worden doorgevoerd, kunnen leiden tot de beëindiging van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. In dat geval stopt de eerbiedigende werking en mag de adviseur of bemiddelaar geen provisie meer ontvangen voor deze overeenkomst.

De vraag wanneer een nieuwe overeenkomst ontstaat wordt op grond van het privaatrecht beantwoord. Marktpartijen moeten zelf beoordelen of een advies leidt tot beëindiging van de bestaande overeenkomst en start van een nieuwe overeenkomst.

De AFM is van mening dat er in ieder geval een nieuwe overeenkomst ontstaat wanneer de productsamenstelling van de klant wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • omzetting van opbouwproducten naar een ander financieel product, ook als het opbouwproduct als onderdeel is verbonden aan een eerder afgesloten hypotheeklening
     
  • omzetting van de hypotheekvorm

Wanneer werkzaamheden tijdens de beheerfase zijn gericht op totstandkoming van een overeenkomst, moeten directe aanbieders de advies- en distributiekosten die betrekking hebben op de nieuwe overeenkomst rechtstreeks in rekening brengen bij de klant.Naar alle veelgestelde vragen