Terug

Provisie en beloning (fd) - provisieverbod eerlijke overgang

Veelgestelde vragen over Provisie en beloning (fd) - provisieverbod eerlijke overgang

Wat gebeurt er met de provisie voor lopende contracten?

Voor overeenkomsten gesloten voor 1 januari 2013 (lopende contracten) geldt dat de provisieafspraken blijven doorlopen totdat de overeenkomst eindigt of een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Dit wordt de eerbiedigende werking genoemd. De eerbiedigende werking houdt ook in dat de verplichtingen die tegenover deze provisies staan (bijvoorbeeld nazorg) blijven bestaan.

Stuur deze vraag door

Wanneer wordt een wijziging van een bestaande overeenkomst beschouwd als nieuwe overeenkomst, en vervallen provisieaanspraken?

Wijzigingen in een bestaande overeenkomst die in de beheerfase worden doorgevoerd, kunnen leiden tot de beëindiging van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. In dat geval stopt de eerbiedigende werking en mag de adviseur of bemiddelaar geen provisie meer ontvangen voor deze overeenkomst.

De vraag wanneer een nieuwe overeenkomst ontstaat wordt op grond van het privaatrecht beantwoord. Marktpartijen moeten zelf beoordelen of een advies leidt tot beëindiging van de bestaande overeenkomst en start van een nieuwe overeenkomst.

De AFM is van mening dat er in ieder geval een nieuwe overeenkomst ontstaat wanneer de productsamenstelling van de klant wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • omzetting van opbouwproducten naar een ander financieel product, ook als het opbouwproduct als onderdeel is verbonden aan een eerder afgesloten hypotheeklening
     
  • omzetting van de hypotheekvorm

Wanneer werkzaamheden tijdens de beheerfase zijn gericht op totstandkoming van een overeenkomst, moeten directe aanbieders de advies- en distributiekosten die betrekking hebben op de nieuwe overeenkomst rechtstreeks in rekening brengen bij de klant.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de gevolgen voor financiƫle dienstverleners onder het Nationaal Regime?

Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij u door naar de veelgestelde vragen over provisieverbod beleggingsondernemingen onder 'Gevolgen voor martktpartijen': Wat zijn de gevolgen voor financiële dienstverleners onder het Nationaal Regime?

Stuur deze vraag door