Terug

Kunnen serviceorganisaties een ontheffing krijgen voor het provisieverbod?

Ja. Een serviceorganisatie (ook wel ‘servicer’ genoemd) met een bemiddelingsvergunning van de AFM kan, als zij aan strikte voorwaarden voldoet, een ontheffing van het provisieverbod krijgen.

De overige wettelijke bepalingen blijven van toepassing. De voorwaarden die in het algemeen gelden voor het verlenen van een ontheffing vindt u in het document Interpretatie ontheffingsmogelijkheid service-organisaties.Naar alle veelgestelde vragen