Terug

Mogen aanbieders afspraken met zelfstandig adviseurs maken over het inhuren van medewerkers van de zelfstandig adviseur, om werkzaamheden te verrichten in naam van de aanbieder?

Onder het provisieverbod is het niet toegestaan dat aanbieders met zelfstandig adviseurs afspraken maken over het inhuren van medewerkers van de zelfstandig adviseur, om uit naam van de aanbieder advies-, afsluit- en/of beheerwerkzaamheden te verrichten. De banden die hierdoor ontstaan tussen een aanbieder en een zelfstandig adviseur kunnen namelijk van invloed zijn op de dienstverlening van de zelfstandig adviseur aan zijn eigen klanten. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een prikkel bij de zelfstandig adviseur om producten van de aanbieder te adviseren die niet (voldoende) passen bij de klant.

Aanbieders kunnen personeel inhuren van detacheringsbureaus, die niet zelf onder hun eigen (handels)naam financiële diensten aan klanten (consumenten en cliënten in de zin van de Wft) verrichten. Deze bureaus hebben dus geen portefeuille met klanten aan wie ze financiële diensten verlenen.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’.


Naar alle veelgestelde vragen