Terug

Mogen zusterorganisaties van zelfstandige adviseurs betalingen ontvangen van aanbieders?

Dat mag, als de zusterorganisaties diensten leveren die niet zien op advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Echter, hoewel de aanbieder geen betalingen doet aan de zelfstandig adviseur, merkt de AFM op dat dergelijke afspraken en betalingen een risico op belangenconflicten met zich brengen bij de zelfstandig adviseur. De zelfstandig adviseur maakt namelijk onderdeel uit van dezelfde groep als de zusterorganisatie. De betalingen kunnen ertoe leiden dat de zelfstandig adviseur een voorkeur heeft om producten te adviseren en bemiddelen van de aanbieder die activiteiten laat verrichten door de zusteronderneming. Dan kan er sprake zijn van sturing in de dienstverlening aan de klant.

Om deze reden dienen zelfstandig adviseurs en aanbieders waarborgen in te bouwen om deze belangenconflicten te voorkomen.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’. Hierin is ook informatie opgenomen over mogelijke waarborgen.


Naar alle veelgestelde vragen