Terug

Mag een aanbieder met de adviseur/bemiddelaar afspraken maken over de productprijs als gevolg van een bepaalde advieskwaliteit of hoog inkoopvolume?

Onderhandelen in het belang van de klant over productkortingen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Stevige onderhandeling in het voordeel van de klant is namelijk wat de klant mag verwachten van zijn adviseur/bemiddelaar.

Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1

Aan de productprijzen mogen geen aanvullende eisen worden gesteld door een aanbieder, zoals een minimale productie of een bepaalde advieskwaliteit bij de adviseur/bemiddelaar. Dit soort aanvullende eisen aan productkortingen leveren namelijk sturingsmogelijkheden op in de advisering aan de klant. Er kan bijvoorbeeld een prikkel ontstaan tot advisering van een bepaalde aanbieder wanneer korting is verbonden aan een minimale productie. Dit kan leiden tot een advies dat minder passend is voor de klant.

Voorwaarde 2

De productkorting mag geen directe relatie hebben met de prijs van de dienst die de adviseur/bemiddelaar levert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de hoogte van een productkorting gelijk wordt gemaakt aan de kosten van een serviceabonnement dat verplicht moet worden afgenomen door de klant om in aanmerking te komen voor de productkorting.Naar alle veelgestelde vragen