Terug

Mag een financiële dienstverlener de advieskosten structureel kwijtschelden aan zijn klanten?

Het op structurele basis niet in rekening brengen van de advies- en distributiekosten is niet toegestaan onder het provisieverbod. Dit kan namelijk de indruk wekken dat advies en distributie gratis zijn. Dat is onwenselijk en doet afbreuk aan de doelstelling van het provisieverbod. Bovendien staat dit haaks op de gewenste cultuuromslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering.

Financiële dienstverleners moeten dus naast het transparant maken van de advies- en distributiekosten, deze kosten ook rechtstreeks bij de klant in rekening brengen.

Wel blijft het mogelijk om tijdelijke (kortings)acties te voeren. Voor de directe aanbieder geldt dat de kosten van tijdelijke (kortings)acties onderdeel moeten zijn van het kostprijsmodel voor de advies- en distributiekosten.Naar alle veelgestelde vragen