Terug

Hoe kijkt de AFM naar de hoogte van de beloningen?

De AFM controleert beloningen niet vooraf, maar treedt op als excessieve beloningen worden geconstateerd. Aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zijn vrij om met hun klanten afspraken te maken over de vergoeding die wordt betaald voor de dienstverlening. De hoogte van de beloning mag echter niet kennelijk onredelijk zijn.

Zie ook de vraag: Hoe wordt de kennelijke onredelijkheidsnorm ingevuld?Naar alle veelgestelde vragen