Terug

Is het verplicht om een LEI op te nemen in het prospectus?

Ja, het opnemen van de LEI in het prospectus is verplicht, ook als de entiteit nog niet over een LEI beschikt.

De Legal Entity Identifier (LEI) is een wereldwijd unieke code waarmee partijen op financiële markten geïdentificeerd kunnen worden. Dit helpt om financiële risico’s beter te beheersen omdat toezichthouders mogelijke systeemrisico’s en marktmisbruik eenvoudig en tijdig kunnen herkennen. De LEI wordt onder meer gebruikt om betrokken partijen te identificeren bij een financiële transactie. ESMA heeft in een publicatie uiteengezet wie allemaal een LEI kan aanvragen. Deze publicatie treft u hier.

Op grond van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 bestaat de verplichting om een LEI op te nemen in het prospectus voor:

  • de uitgevende instelling (rubriek 4.2 van Bijlage 1) (ook als de uitgevende instelling een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) is, dient het een eigen LEI aan te vragen);
  • de beheerder van de uitgevende instelling (rubriek 4.2 van Bijlage 1);
  • de entiteit die het taxatieverslag opstelt (rubriek 2.7 sub a jo. rubriek 4.1 van Bijlage 4 jo rubriek 4.2 van Bijlage 1);
  • enige andere entiteit die voor het beheer van het vastgoed verantwoordelijk is, bijvoorbeeld de beheerder en/of een property manager (rubriek 2.7 sub b jo. rubriek 4.1 van Bijlage 4 jo. rubriek 4.2 van Bijlage 1); en
  • de bewaarder (rubriek 5.1 sub a van Bijlage 4 jo rubriek 4.2 van Bijlage 1).
  • de garant (art. 7 lid 7 sub c Prospectusverordening).

Een LEI kunt u aanvragen via de website van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is bij de KvK alleen mogelijk een LEI aan te vragen voor organisaties die in het Handelsregister staan ingeschreven. Indien inschrijving bij de KvK niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een Fonds voor Gemene Rekening, dan is het ook mogelijk een LEI aan te vragen via Registration Agents bekend bij de Global Legal Entity Identifier Foundation. Klik hier voor meer informatie.

 Naar alle veelgestelde vragen