Terug

Is het verplicht om een ISIN code voor de effecten op te nemen in het prospectus?

Ja, het opnemen van de ISIN code is verplicht, ook als de effecten nog geen ISIN code hebben.

De effecten die onder het prospectus worden uitgegeven, moeten een ISIN code hebben. De ISIN moet vermeld worden in de samenvatting en in het prospectus. Dit volgt uit respectievelijk artikel 7 van de Prospectusverordening en uit de informatievereisten in de toepasselijke bijlages van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980. In geval van een basisprospectus kan de ISIN code ook vermeld worden in de definitieve voorwaarden als op het moment van goedkeuren van het basisprospectus de ISIN nog niet bekend is.Naar alle veelgestelde vragen