Terug

Is er een overgangstermijn voor aan PRIIPs verwante nationale wet en –regelgeving?

Nee. De AFM is van mening dat er voldoende tijd is voor marktpartijen om te voldoen aan de PRIIPs-regelgeving en gaat ervan uit dat marktpartijen vanaf 1 januari 2018 voldoen aan deze verplichtingen. De PRIIPs-verordening en de Gedelegeerde verordening zijn op respectievelijk 9 december 2014 en 12 april 2017 gepubliceerd. De publicatie van de wijzigingen in nationale wetgeving (BGfo en Nrgfo) zijn respectievelijk op 28 november en 19 december 2017 gepubliceerd.

De publicatie van de wijzigingen in nationale wetgeving (BGfo en Nrgfo) die samenhangen met de PRIIPs-verordening is kort voor de inwerkingtreding gepubliceerd en de inhoud hiervan is bepalend voor een aantal aspecten. Alleen voor de nationale wetgeving geldt dat de AFM daar beperkte ruimte ziet voor marktpartijen om niet tijdig te voldoen. In dat geval moeten marktpartijen op verzoek kunnen aantonen dat zij alle noodzakelijke stappen zetten en hebben gezet om zo tijdig mogelijk te voldoen. De AFM zal bij het toezicht op de verordening proportioneel handelen. Overigens geldt er geen overgangsbepaling of uitstel van de PRIIPs regelgeving.

 Naar alle veelgestelde vragen