Terug

Moet er voor lijfrentebeleggingsrekeningen een Eid voor pensioenproducten worden opgesteld?

Nee, voor lijfrentebeleggingsrekeningen hoeft geen Eid voor pensioenproducten opgesteld te worden. Een lijfrentebeleggingsrekening is geen financieel product als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Omdat alleen een financieel product een derdepijlerpensioenproduct kan zijn volgens de nieuwe definitie van een derdepijlerpensioenproduct in het BGfo, is de lijfrentebeleggingsrekening daarmee dus geen derdepijlerpensioenproduct.

De verplichting om een Eid voor pensioenproducten op te stellen geldt alleen voor derdepijlerpensioenproducten, dus voor een lijfrentebeleggingsrekening hoeft deze niet te worden opgesteld.

Voor wat betreft de informatieverstrekking zal er voor lijfrentebeleggingsrekeningen moeten worden voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit MiFID en per 3 januari 2018 uit MiFID II. De AFM zal het komend jaar evalueren of deze verplichtingen voldoende waarborgen dat de klant op een wijze wordt geïnformeerd over de kenmerken van de lijfrentebeleggingsrekening, specifiek aangaande de fiscale aspecten hiervan.Naar alle veelgestelde vragen