Terug

Ik maak mijn financiële bijsluiters met behulp van de FB-generator. Klopt het dat in de financiële bijsluiter slechts één grafiek wordt geprint in plaats van drie dezelfde als bij de productsoort een 'spaarhypotheek' wordt gekozen?

Ja. Als bij het invullen van de gegevens in de FB-generator de productsoort ‘spaarhypotheek’ gekozen wordt, wordt er slechts één grafiek getoond. De productsoort ‘spaarhypotheek’ mag alleen gekozen worden als er sprake is van een ‘spaarhypotheek’ in de zin van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Een financiële bijsluiter geeft dan volgens artikel 3:9, lid 5, NRgfo, voor zover het een ‘spaarhypotheek’ betreft de uitkering zoals bedoeld in het artikel 3:9, lid 1, NRgfo uitsluitend weer met een opbrengstscenario zoals bedoeld in het artikel 3:9, lid 1, sub b, NRgfo. Is er geen sprake van een ‘spaarhypotheek’ dan moet een andere productsoort gekozen worden en zullen er drie grafieken getoond worden.Naar alle veelgestelde vragen