Terug

Welke subtitels moet ik opnemen in de financiële bijsluiter?

In de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) is beschreven welke subtitels een financiëledienstverlener in de financiële bijsluiter moet opnemen. Het gaat om de volgende bepalingen:

  • artikel 3:4 NRgfo (Inhoud product)
  • artikel 3:6 NRgfo (Risico’s)
  • artikel 3:8 NRgfo (Kosten)
  • artikel 3:9 NRgfo (Uitkering)
  • artikel 3:10 NRgfo (Eerder beëindigen).

De tekst in de hiervoor genoemde artikelen is leidend voor de vraag welke subtitels een financiëledienstverlener in de financiële bijsluiter moet opnemen. Daarnaast helpt de FB-generator. De financiële bijsluiter die met de FB-generator gemaakt wordt, geeft de juiste subtitels weer.
Naar alle veelgestelde vragen