Terug

Moet ik de provisie meerekenen voor de berekening van het bruto 4% rendement in de kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo)?

Nee. Voor de berekening van het bruto 4% rendement wordt de provisie niet meegerekend aangezien de provisie geen rendement genereert. De kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) moet berekend worden op basis van een bruto rendement van 4% minus de inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2 en 3, NRgfo. De inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2, NRgfo betreft de som van alle betalingen van de consument, exclusief de rentebetalingen in het geval van een schuldproduct. De provisie maakt deel uit van de inleg en van de rubriek ‘uw kosten’.Naar alle veelgestelde vragen