Terug

Mag ik de kosten van de Total Expense Ratio (‘TER’) verdisconteren in de kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo)?

Nee. Het is niet toegestaan de kosten van de Total Expense Ratio (TER) te verdisconteren in de kolom ‘Rendement’. De kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) moet berekend worden op basis van een bruto rendement van 4% minus de inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2 en 3, NRgfo.

Let op: alle kosten moeten in de financiële bijsluiter worden opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen