Terug

Moet ik de eenmalige kosten meerekenen voor de berekening van het bruto 4% rendement in de kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo)?

Nee. Voor de berekening van het bruto 4% rendement worden eenmalige kosten niet meegerekend aangezien de eenmalige kosten geen rendement genereren. De kolom ‘Rendement’ als bedoeld in artikel 3:8, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) moet berekend worden op basis van een bruto rendement van 4% minus de inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2 en 3, NRgfo. De inleg als bedoeld in artikel 3:8, lid 2, NRgfo betreft de som van alle betalingen van de consument, exclusief de rentebetalingen in het geval van een schuldproduct. De eenmalige kosten maken deel uit van de inleg en van de rubriek ‘uw kosten’.Naar alle veelgestelde vragen