Terug

De kostenparagraaf is gebaseerd op een 4%-opbrengstscenario. Gaat het om een bruto of een netto fondsrendement?

Het gaat bij een 4%-opbrengstscenario in de kostenparagraaf om een bruto fondsrendement.Naar alle veelgestelde vragen