Terug

Bij diverse producten (bijvoorbeeld (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen) is afkoop niet mogelijk. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Opzeggen van (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen is zuiver civielrechtelijk gezien wel degelijk mogelijk, los van de eventuele fiscale gevolgen van tussentijdse opzegging. Een financiëledienstverlener moet kosten die het gevolg zijn van het opzeggen van een complex product bij de beëindigingskosten weergeven.Naar alle veelgestelde vragen