Terug

Voor traditionele lijfrenteverzekeringen geldt dat de gegarandeerde uitkeringen afhankelijk zijn van de marktrente. Deze wordt regelmatig aangepast. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen. Dit geldt ook voor belangrijke wijzigingen in de marktrente.Naar alle veelgestelde vragen