Terug

NRgfo: Welke zin moet ik in de financiële bijsluiter voor een direct ingaande lijfrente opnemen bij het kopje ‘wat kan er gebeuren in het ergste geval?’

Bij een direct ingaande lijfrente gaat het om een opbouwproduct. In artikel 3:7, lid 3 en 4, NRgfo is aangegeven welke zin een financiële dienstverlener in de financiële bijsluiter voor een direct ingaande lijfrente moet opnemen bij ‘wat kan er gebeuren in het ergste geval?’. Een financiële dienstverlener moet berekenen wat het meest negatieve financiële resultaat van het product is voor de contractuele looptijd en de tussenliggende beëindiging. Op basis daarvan kan een financiële dienstverlener vaststellen welke zin hij in de financiële bijsluiter moet opnemen.Naar alle veelgestelde vragen