Terug

Moet het kopje ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ in de financiële bijsluiter van mijn complexe product (recht van deelneming in een beleggingsinstelling) worden opgenomen?

Ja. Het kopje ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ moet in de financiële bijsluiter van een complexe product (recht van deelneming in een beleggingsinstelling) worden opgenomen. Artikel 3:7, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) is namelijk van toepassing op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. De informatie als bedoeld in artikel 3:7, lid 3, NRgfo moet onder de risico-indicator als bedoeld in artikel 3:6 NRgfo worden opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen