Terug

Artikel 3:2 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 3:2 NRgfo

Moet het kopje ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ in de financiële bijsluiter van mijn complexe product (recht van deelneming in een beleggingsinstelling) worden opgenomen?

Ja. Het kopje ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ moet in de financiële bijsluiter van een complexe product (recht van deelneming in een beleggingsinstelling) worden opgenomen. Artikel 3:7, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) is namelijk van toepassing op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. De informatie als bedoeld in artikel 3:7, lid 3, NRgfo moet onder de risico-indicator als bedoeld in artikel 3:6 NRgfo worden opgenomen.

Stuur deze vraag door

Is artikel 3:7, lid 3, Nadere Regeling dienstverlening van toepassing op beleggingsinstellingen?

Ja. In artikel 3:20 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRfd’) is bepaald dat artikel 3:7, lid 3 (en daarmee indirect artikel 3:5), NRgfo van toepassing is op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.

Stuur deze vraag door

Welke standaardteksten kan ik gebruiken als een consument in het ergste geval bij een opbouwproduct meer dan de inleg terugkrijgt?

Voor een opbouwproduct moet onder het kopje ‘Wat kan er gebeuren in het ergste geval?’ één van de standaardteksten als bedoeld in artikel 3:7, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) worden opgenomen. Een financiëledienstverlener moet dus kiezen. Volgens uw beschrijving van het betreffende product zou een consument meer dan de inleg terug kunnen krijgen. In dat geval zou artikel 3:7, lid 3, sub b, NRgfo gekozen kunnen worden.

Stuur deze vraag door

Hoe moet ik artikel 3:7, lid 3, sub c en lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft interpreteren voor een continue click fonds en andere niet-lineaire producten als dit product een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Een financiële dienstverlener moet voor deze producten (continue click fonds en andere niet-lineaire producten), de berekening volgen als bepaald in bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft onder de kopjes ‘Niet-lineaire producten met eenmalige inleg’ en ‘Niet-lineaire producten met periodieke inleg’.

Stuur deze vraag door

NRgfo: Welke zin moet ik in de financiële bijsluiter voor een direct ingaande lijfrente opnemen bij het kopje ‘wat kan er gebeuren in het ergste geval?’

Bij een direct ingaande lijfrente gaat het om een opbouwproduct. In artikel 3:7, lid 3 en 4, NRgfo is aangegeven welke zin een financiële dienstverlener in de financiële bijsluiter voor een direct ingaande lijfrente moet opnemen bij ‘wat kan er gebeuren in het ergste geval?’. Een financiële dienstverlener moet berekenen wat het meest negatieve financiële resultaat van het product is voor de contractuele looptijd en de tussenliggende beëindiging. Op basis daarvan kan een financiële dienstverlener vaststellen welke zin hij in de financiële bijsluiter moet opnemen.

Stuur deze vraag door