Terug

Welke rekenwijze moet ik kiezen als het gemiddelde volume op een andere rekenwijze (2 meetpunten) wordt vastgesteld dan het gemiddelde volume voor de Total Expense Ratio (5 meetpunten)?

Doorlopende kosten kunnen in mindering worden gebracht op het gemiddelde volume. Als dit gemiddelde volume op een andere rekenwijze wordt vastgesteld (2 meetpunten) dan het gemiddelde volume voor de Total Expense Ratio (5 meetpunten), kan er gekozen worden voor de vaststelling op basis van twee meetpunten (bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen