Terug

Gaat het bij de rendementen uit tabel 1b in bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft om bruto rendementen?

Ja, bij de rendementen tabel 1b in bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) gaat het om bruto rendementen. Uit bijlage 4 NRgfo blijkt dat de tabellen die beschikbaar zijn gesteld voor iedere beleggingsklasse en iedere looptijd, aangeven wat het gemiddelde bruto jaarrendement is waarmee moet worden gerekend om op het betreffende scenario uit te komen. De kosten (dus ook de Total Expense Ratio) moeten hier nog vanaf.Naar alle veelgestelde vragen