Terug

Hoe moet ik bij de berekening van de GUISE omgaan met derivaten (niet-lineaire producten)?

Als derivaten risico verminderend zijn bij de GUISE, dan is het niet verplicht deze mee te nemen in de berekening (kan dan worden berekend als lineair product, zie bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Als de derivaten opbrengst vermeerderend zijn, dan moeten deze wel worden meegenomen in de berekening van de GUISE. De GUISE kan dan namelijk lager worden (in dat geval dus verplicht behandelen als niet-lineair product).

Als het gebruik van derivaten marginaal is, dan hoeft er geen rekening mee gehouden te worden. Het uitgangspunt voor het opstellen van de financiële bijsluiter is de ‘maatmens’ en een voor de ‘maatmens’ geldende standaardsituatie. Kies voor het opstellen van de financiële bijsluiter wat voor het betreffende product het meest representatief is.Naar alle veelgestelde vragen